prof. Ing. Ivan Turianica, DrSc.

Prof. Ing. Ivan Turianica, DrSc. pochádza z Užhorodu, kde pôsobil ako vedec a pedagóg na lekárskej fakulte 37 rokov. Po príchode na Slovensko pôsobil na katedre výživy Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Prof. Ing. Ivan Turianica, DrSc. sa venoval viac ako 40 rokov výskumom v oblasti biochémie. Vo svojich štúdiách sa zaoberal predovšetkým potrebou jódu pre život a v súvislosti s tým aj správnou funkciou štítnej žľazy. Skúmal funkcie štítnej žľazy v súvislosti s ekologicky podmieneným jódovým deficitom v celej škále živočíšnej ríše od najmenších živočíchov až po veľké zvieratá, vrátane človeka.

Preslávený výrok prof. Turianicu, ktorý aj dnes s obľubou používa:

„Kde je jód, tam môže byť aj život. Kde je život, tam musí byť jód.“

 

Bol jedným z dôvodov pre vytvorenie unikátneho patentovaného produktu Fortuna Vitae – tekvicový olej s aktívnym organicky viazaným jódom.

O významnosti jeho vedeckých prác svedčia aj ocenenia z Cambridge, ktoré sa udeľujú raz za štyri roky. Prof. Ing. Ivan Turianica, DrSc. získal titul Človek 21. storočia a to hneď dvakrát po sebe v rokoch 2004 a 2008.

 

Časť prednášky prof. Ing. Ivana Turianicu, DrSc. – Hormóny, intelekt detí, tehotenstvo.

 

This content has been blocked in your Privacy Preferences.

 
Fortuna Vitae

FORTUNA VITAE originál prof. Turianica

Tekvicový olej s aktívnym organicky viazaným jódom Kúpiť Fortuna Vitae
Fortuna Vitae
0

Používame cookies zo služieb tretích strán na marketingové aktivity a na to, aby sme vám mohli poskytnúť lepší zážitok. Prečítajte si o tom, ako používame súbory cookie a ako ich môžete ovládať kliknutím na „Privacy Preferences“.